ZONNEPANEEL ACCU

ZONNEPANEEL ACCU

Verschillen AGM, Semi tractie en GEL accu’s

De meest gebruikte (huishoud) accu’s bij campers, caravans en maritieme toepassingen zijn de zogenoemde lood-zuur accu’s. Van deze accu's zijn er diverse soorten maar voordat we hierover meer vertellen gaan we eerst kijken welke overeenkomsten lood-zuur accu’s hebben. Lood-zuur accu's gebruiken allemaal een elektrolyt bestaande uit accu-zuur en platen gemaakt van lood om middels een chemisch proces electronen op te slaan. Deze batterijen gebruiken meerdere cellen om tot een voldoende hoge energie dichtheid te komen. Lood-zuur batterijen slaan een relatief grote hoeveelheid energie op een in een relatief kleine behuizing voor een relatief lange tijd. Dit maakt dit type accu’s daarom erg geschikt voor toepassing in een camper, boot of caravan en in combinatie met zonne-energie.

Wat maakt deze accu’s nou verschillend?

Hoewel alle AGM, Gel en Semi tractie accu’s lood-zuur bevatten bepaald de interne constructie wat voor type accu het is. AGM staat voor Absorbed Glass Mat Technology. AGM accu’s gebruiken als separator tussen de accuplaten fiberglass matten om hierin het elektrolyt op te slaan. Dit elektrolyt zit hierin opgesloten door het zogenoemde capillaire effect. Het voordeel van AGM accu’s is dan ook dat ze volledig gesloten zijn en hierdoor niet kunnen lekken. Een ander voordeel van deze techniek is dat de interne weerstand van een AGM accu laag is, wat resulteert in een makkelijk te laden accu en minder verlies tijdens het ontladen van de accu omdat er minder warmte vrijkomt. AGM accu’s hebben een zeer lage zelf-ontlading van circa 3% per maand. Wanneer een 110Ah AGM accu vol weggezet wordt heeft deze na een jaar nog circa 76Ah lading over. De door ons verkochte AGM accu’s maken gebruik van een recirculatiesysteem genaamd VRLA (Valve Regulated Lead-Acid). Dit houdt in dat de gassen die opgewekt worden tijdens het laden, terug omgezet worden naar vloeistof. Dit zorgt ervoor dat de accu’s nog langer mee gaan. AGM accu’s hebben de hoogste energie dichtheid ten opzichte van GEL en Semi Tractie. Bij diep ontladen tot 50% gaat dit type accu circa 700 laadcycli mee. Al deze eigenschappen maken dit type accu het meeste geschikt met een wind of een zonnepanelen systeem.

Gel accu’s 

zijn net zoals AGM accu’s gesloten (sealed), hiermee houden de overeenkomsten dan ook op. Gel accu's gebruiken silica (zand) om van het aanwezige accu-zuur een dikke gel te maken. Deze gel wordt in de accu gebruikt als elektrolyt. Bij gel accu’s moet voorkomen worden dat deze in situaties terecht komen waar hoge laad of ontlaad-stromen ontstaan. Een hoge ontlaadstroom ontstaat bijvoorbeeld als u een kopje koffie zet met uw Senseo die middels uw 2000W omvormer is aangesloten op de accu. Hoge stromen kunnen er letterlijk voor zorgen dat de GEL scheurt en lucht pockets achterlaat wat ervoor zorgt dat de platen versneld corroderen wat op ten duur tot een defecte accu leidt. Het is dan ook af te raden om GEL accu’s te gebruiken waar hoge laad of ontlaad stromen voor komen, men kan hier beter de AGM of Semi Tractie accu toepassen. Gel accu’s hebben een sterkere constructie dan Semi Tractie accu’s maar lang niet zo sterk als de AGM accu’s. GEL accu’s hebben een zeer lage zelf-ontlading van circa 2% per maand. Wanneer een 110Ah GEL accu vol weggezet wordt heeft deze na een jaar nog circa 86Ah lading over. Gel accu’s zijn gevoelig voor overladen waardoor blijvende schade ontstaat. Bij diep ontladen tot 50% gaat dit type accu circa 900 laadcycli mee.

 

Semi tractie of natte cell accu’s

zijn de meest gebruikte accu’s in de markt. Ze komen voor in vele vormen en maten en worden gebruikt voor veel toepassingen. Net zoals AGM accu’s hebben Semi Tractie accu’s loden platen, een accu-zuur als elektrolyt en een separator tussen de platen, hiermee houden de overeenkomsten op. Meestal zijn Semi Tractie accu’s niet gesloten (sealed) en worden de opgewekte gassen ook niet hergebruikt. De opgewekte gassen worden vaak naar buiten geventileerd wat ervoor zorgt dat deze accu’s onderhoud nodig hebben zoals water toevoegen om het vergaste elektrolyt te vervangen. Door dit zelfde ventiel kan ook stoom, condens en accu-zuur komen. Wanneer je niet tijdig onderhoud pleegt aan dit type accu’s komen de platen in contact met de atmosfeer en beginnen te corroderen wat resulteert in afgenomen vermogen en uiteindelijk een defecte accu. Semi tractie accu’s houden veel energie vast voor een redelijke prijs maar ze hebben meer werk nodig om ze in top conditie te houden. Semi tractie accu's hebben de zwakste interne constructie en ook de meeste interne weerstand. Semi tractie accu’s hebben een hoge zelfontlading van circa 6% per maand. Wanneer een 110Ah Semi Tractie accu vol weggezet wordt heeft deze na een jaar nog circa 52Ah lading over. Bij diep ontladen tot 50% gaat dit type accu circa 500 laad cycli mee.

 

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben of verbeteringen horen wij die graag!

Terug naar blog